Home

Dordt in Stoom

in de vroege ochtend
als de stad nog van de duiven is
poetsen de mannen hun machines
wrijven met zachte lappen
hun kleine stoomwalsen
en locomobielen: het koper
van kleppen en manometers
peilglazen en stoomfluiten
tot hun trots glimt
de dag wacht

dan worden de kaaien bevolkt
mensen stromen naar de havens
boten loeien zwarte pluimen
een orgel zucht door zijn pijpen
alles puft, gromt, pruttelt, snort
en beweegt en beweegt en beweegt
mensen, machines, drijfstangen
glijsloffen en vliegwielen
alles beweegt en
blaast stoom af

thuisgekomen wil ik thee
doe de fluit op de ketel
en wacht